Rovfugle og Ugler.

Tårnfalk, Lokalitet: Lille Vildmose.

Rød glente, Lokalitet: Favrskov bæk.

Tårnfalk, Lokalitet: Lille Vildmose.

Rød glente, Lokalitet: Årslev Engsø.

Havørn, Lokalitet: Egå Engsø.

Rørhøg, Lokalitet: Lille Vildmose.

Musvåge, Lokalitet: Hvalløs kær.

Tårnfalk, Lokalitet: Lysnet.

Havørn, Lokalitet: Lille Vildmose.

Vandrefalk, Lokalitet: Vissing enge.

Rørhøg, Lokalitet: Lille Vildmose.

Rørhøg, Lokalitet: Lille Vildmose.

Tårnfalk, Lokalitet: Lysnet.

Spurvehøg, Lokalitet: Hadsten.

Til toppen

Storkefugle Andefugle <---- Traner og vandhøns Vadefugle Mågefugle Spurvefugle Hønsefugle Diverse