Vadefugle.

Strandskade, Lokalitet: Lille vildmose.

Vibe, Lokalitet: Bygholm vejle.

Tinksmed, Lokalitet: Bygholm vejle.

Strandskade, Lokalitet: Bygholm vejle.

Klyde, Lokalitet: Bygholm vejle.

Strandskade, Lokalitet: Bygholm vejle.

Vibe, Lokalitet: Bygholm vejle.

Til toppen

Storkefugle Andefugle Rovfugle Traner og vandhøns <---- Mågefugle Spurvefugle Hønsefugle Diverse