Diverse fugle.

Stor Flagspætte, Lokalitet: Tinning mose.

Toppet Lappedykker, Lokalitet: Lille Vildmose.

gråstrubet Lappedykker, Lokalitet: Lille Vildmose.

Skovdue, Lokalitet: Birkevej 12 Hadsten.

Stor Flagspætte, Lokalitet: Birkevej12, Hadsten.

Stor flagspætte, ungfugl.

Til toppen

Storkefugle Andefugle Rovfugle Traner og vandhøns Vadefugle Mågefugle Spurvefugle Hønsefugle <----