Spurvefugle

Mejser

Kragefugle

Drosler

Finker

VævereStenpikkere


Sangere

Lærker,pibere
og vipstjerter


Værlinger


Diverse

Storkefugle Andefugle Rovfugle Traner og vandhøns Vadefugle Mågefugle <---- Hønsefugle Diverse