Andefugle, gæs og svaner

Gæs

Svaner

Svømmeænder

Dykænder

Storkefugle <---- Rovfugle Traner og vandhøns Vadefugle Mågefugle Spurvefugle Hønsefugle Diverse