Naturen på Lysnet

Masser af blomster på skrænterne.

Lysnet højdedraget, set fra hovedvej 511.

Lysnet ejes af staten.

Naturødelæggelse med får på overdrevet vest for lergraven.

Udsigt mod nord.

Udsigt over søen mod vest.

Udsigt mod sydvest over lergraven.

En front med regn trækker ind over Bidstrupskovene syd for Lysnet.

Cumulus skyer nord for Lysnet.

Blomsterrige skrænter på østsiden.

Lysnet består af skrænter med plastisk ler og en sø i bunden.

Skrænterne er plastisk ler og ikke fremkommelige når der er fugtigt.

Udsigt mod sydvest over søen.

"Blå time" over skovene syd for lysnet.

Kig over søen mod vest.

Til toppen

<---- Sommerfugle Guldsmede Flora Fauna diverse