Floraen på Lysnet

Følfod.

Skovjordbær.

Almindelig Brunelle.

Kær-galtetand.

Musevikke.

Mjødurt.

Rundbælg.

Tusindfryd.

Kødfarvet gøgeurt.

Håret høgeurt.

Vejbred.

Blomsterrige skrænter mod vest.

Der er en rig blomsterflora på skrænterne .

Lysnet er en god lokalitet for Majgøgeurt.

Skovforglemmigej.

Tveskægget ærenpris.

Gåsepotentil.

Engnellikerod.

Æg af Aurora sommerfugl på engkarse.

Lupiner.

Til toppen

Natur Sommerfugle Guldsmede <---- Fauna diverse