Guldsmede på Lysnet

Indtil videre har jeg fundet 22 arter

Stor Blåpil "Orthetrum cancellatum"

Spidsplettet libel "Libellula fulva"

Håret Mosaikguldsmed.

Stor Kejserguldsmed "Anax imperator" Hun.

Flagermus-vandnymfe "Coenagrion pulchellum".

Stor Farvevandnymfe "Ischnura elegans".

Blå libel, "Libellula depressa"

Spyd-vandnymfe "Coenagrion hastulatum".

Måne-andnymfe "Coenagrion lunulatum".

Rød vandnymfe,"Pyrrhosoma nymphula".

Blå mosaikguldsmed "Aeshna cyanea" hun.

Efterårs-mosaikguldsmed "Aeshna mixta",Han.

Blodrød hedelibel "Sympetrum sanguineum" han.

Almindelig kobbervandnymfe "Lestes sponsa".

Grøn kølleguldsmed "Ophiogomphus cecilia",parringshjul.

Alminelig hedelibel "Sympetrum vulgatum".

Hestesko-vandnymfe, "Coenagrion puella".

Blåvinget pragtvandnymfe,"Calopteryx virgo", hun.

Grøn smagradlibel, "Cordulia aenea".

Almindelig vandnymfe, "Enallagma cyathigerum".

Alminelig Flodguldsmed,"Gomphus vulgatissimus" .

Fireplettet libel, "Libellula Quadrimaculata.

Til toppen

Natur Sommerfugle <---- Flora Fauna diverse