Hipparchia semele "sandrandøje"

Lokalitet: Stenhuvud NT S 13/7 2016.

Lokalitet: Kohagslyckan Öland 13/7 2014.

Lokalitet: Möckelmossen, Öland 10/7 2005.

Lokalitet: Glatved.

Lokalitet: Glatved.

Lokalitet: Ismantorp Öland 11/7 2010.

Til toppen

Perlemorfugle Hvidvinger Takvinger Bredpander Randøjer Blåfugle Busk/ildfugle Pletvinger