Randøjer

Her kan du se billeder af Randøjer, indtil videre har jeg billeder af 15 arter.


"Lopinga achine"
Skov-skygge randøje


"Pararge aegeria"
Skovrandøje


"Lasiommata megera" 
Vejrandøje

"Lasiommata petropolitana" 
Bjerg- vejrandøje


"Lasiommata maera"
Skov-vejrandøje


"Coenonympha tullia"
Moserandøje

"Coenonympha arcania"
Perlemorrandøje

"Coenonympha hero"
Hero randøje

"Coenonympha pamphilus"
Okkergul randøje

"Aphantopus hyperanthus"
Engrandøje


"Maniola jurtina"
Græsrandøje

"Erebia ligea"
Skov-bjergrandøje

"Erebia pandrose"
Fjällgräsfjärill

"Hipparcia semele"
Sandrandøje

"Oeneis jutta"
Tallgräsfjärill

Perlemorfugle Hvidvinger Takvinger Bredpander <---- Blåfugle Busk/ildfugle Pletvinger