Pieris rapae "lille kålsommerfugl"

Lokalitet: Lysnet 3/8 2021.

Overside han, Lokalitet: Lysnet 11/7 2021.

Overside han, Lokalitet: Favrskov bæk 4/8 2020.

Æg på løgkarse, Lokalitet: Birkevej, Hadsten 17/7 2020.

Æg på kål, Lokalitet: favrskov bæk 17/7 2020.

Lokalitet: Lysnet 29/6 2020.

Larve på kål, Lokalitet: Ulstrup 3/8 2019.

Æg på kål, Lokalitet: Ulstrup 30/7 2019.

Lokalitet: Essendrup 13/7 2018.

Lokalitet: Lysnet 4/8 2012. Dette eksemplar er meget gul på oversiden.

lokalitet: Lysnet 4/8 2012.

lokalitet: Lysnet 20/7 2011.

lokalitet: Birkevej, Hadsten 6/8 2010.

lokalitet: Glatved 1/8 2009.

Lokalitet: Lysnet 13/8 2009.

lokalitet: Birkevej Hadsten, 26/7 2008.

Lokalitet: Lysnet 30/8 2008.

Lokalitet: Lysnet 6/8 2006.

Til toppen

Perlemorfugle Hvidvinger Takvinger Bredpander Randøjer Blåfugle Busk/ildfugle Pletvinger