Vilde blomster

Majgøgeurt, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Følfod, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Følfod, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Skovjordbær, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Tusindfryd, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Kødfarvet gøgeurt, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Håret høgeurt, Lokalitet: Lysnet ved Hadsten.

Tjærenellike, Lokalitet: Uddevalla skalbanker S.

Art. Lokalitet: Uddevalla skalbanker S.

Dagpragtstjerne, Lokalitet: Sølund, Hadsten.

Mælkebøtte, Lokalitet: Hadsten.

Skovforglemmigej, Lokalitet: Lysnet.

Tveskægget ærenpris, Lokalitet: Lysnet.

Gåsepotentil, Lokalitet: Lysnet.

Engnellikerod, Lokalitet: Lysnet.

Til toppen

Træer <---- Dyrkede Svampe