Træer

Bøg.

Stilkeg.

Vintereg.

Vortebirk.

Dunbirk.


Rød-el.

Bævreasp.

Ask

Skovelm.

Småbladet lind.


Almindelig røn.

Ahorn.

Almindelig ædelgran.

Rødgran.

Skovfyr.


<---- Vilde blomster Dyrkede Svampe