Padder/krybdyr

Spidssnudet frø, Rana arvalis. Lokalitet Arontorp Öland.

Hugorm, lokalitet: Glatved.

Skovfirben, Lokallitet; Essendrup.

Skrubtudse, Lokallitet; Essendrup.

Butsnudet frø, Lokallitet; Essendrup.

Stor vandsalamander. Lokalitet: Mitlandsskogen Öland.

Frø. Lokalitet: Birkevej Hadsten.

Grøn Frø. Lokalitet: Slettehage

Til toppen

Hjorte <---- Diverse Landbrugsdyr Heste